Right menu


Joseph Roth: Leviatan a iné prózy

Tri novely Josepha Rotha, predstavené v tejto knihe, vychádzajú v slovenčine prvýkrát. Ich spoločnou črtou sú isté nadčasové morálne posolstvá, ktoré sa autor snažil sprostredkovať. (vychádza 17. júla)

V prvej novele ešte cítiť vplyv smeru „nová vecnosť“, tento náhlivý štýl úsečných výpovedí však v texte postupne mizne a Rothovo rozprávačské majstrovstvo sa môže naplno prejaviť. Adam Fallmerayer je, rovnako ako ostatní Rothovi hrdinovia, hnaný túžbou. Lenže jeho túžba je zničujúca, neberie ohľad na nikoho a Fallmerayer jej sebecky všetko obetuje.

Príbeh novely Leviatan sa odohráva približne desať rokov pred začiatkom prvej svetovej vojny. Leviatan je netvor vzbudzujúci hrôzu a sám Boh ho opisuje v Knihe Jób. Židovský obchodník s koralmi žije spočiatku v úplnej zhode s vierou svojich otcov a v mieri so svojimi zákazníkmi. No tento idylický svet sa postupne rozpadáva ako domček z kariet a podobne sa rozpadáva i život hlavnej postavy.

Novela Legenda o svätom pijanovi sa objavila v roku 1939 a všeobecne sa považuje za literárny odkaz Josepha Rotha. Zachytáva posledné tri týždne v živote parížskeho tuláka. Prostredníctvom tohto melancholického príbehu autor do istej miery zosmiešňuje svoj vlastný osud. Melancholický a zároveň tak trochu uštipačný, nevtieravý ironický tón sa postupom času stali pre autora charakteristickými presne tak ako používanie nevšedných, prekvapujúcich obrazov.

Poďakovanie za Josepha Rotha

Úryvok

Ležala pred ním cudzia žena, na jeho vankúši, pod jeho perinou. Nejasne si čosi mrmlal popod nos. Na vankúšoch a pod prikrývkou pred­nostu stanice ležala cudzia žena s veľkými tmavými očami, bielou veľkolepou tvárou, širokou ako neznáma a sladká krajina. „Veď si sadnite!“ vravela, každý deň dva razy. Hovorila tvrdou a cudzou nemčinou Rusky, hlbokým, cudzím hlasom. Všetku nádheru diaľky a neznáma mala v hrdle.

Autor: Joseph Roth

Titul: Leviatan a iné prózy

Edícia: Tichá voda

Preklad: Veronika Deáková

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 13 x 20 cm

Počet strán: 120

Väzba: pevná

ISBN 978-80-8159-701-5

Odporúčaná cena: 9.95 eur

Vychádza: 17. júla 2019

Kníhkupectvá: Panta Rhei, Martinus, Gorila, Artforum