Right menu


OKOMIX – mladý slovenský komiks

Okomix je slovenský komiksový degustát. Predstavuje výber z tvorby výtvarných umelcov – študentov i absolventov, profesionálov i talentovaných amatérov. (vychádza 10. decembra, prvé kusy už na vernisáži 5. decembra)

Ingrediencie ako komiksové stripy, seriály, mikro či makropríbehy a ilustrácie komiksového charakteru sme hľadali cez verejnú výzvu, prostredníctvom plagátov, internetu a sociálnych sietí i adresne za pomoci kamarátov. Hoci má táto publikácia obmedzený počet strán, nič podobné neplatí pre jej webovú obdobu, stránku OKOMIX, kam budú pribúdať ďalší autori.

Zastúpené sú všetky chute. Originalitou príbehu, výtvarného spracovania či humoru sa slobodne vyjadrujú okrem iného aj k stavu súčasnej spoločnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí poslali svoje práce, alebo inak dopomohli k vzniku tohto elixíru. Je mladý, nie však nezrelý, či neskúsený. Skôr naopak!

Recenzie:

Pestrá ochutnávka slovenského komiksu (Fandom)

Titul: Okomix – mladý slovenský komiks

Vydavateľstvo: Premedia

Rozmer: 16 x 22,5 cm

Počet strán: 72

Väzba: brožovaná

ISBN 978-80-89594-43-6

Odporúčaná cena: 4.90 eur

Kniha vychádza: 10. decembra 2012

Oko na srdce – kto ho nemá rád?

Dvadsiate storočie charakterizuje množstvo emblematických fenoménov. Niektoré sa objavili po prvýkrát, niektoré boli vyvrcholením historických udalostí a väčšina z nich zasahuje do našej živej súčasnosti. Svetové vojny, komunistický experiment obrovských rozmerov, hospodárske krízy, ale aj boj za rovnosť a ľudské práva, ekológia, nárast populácie, rozvoj medicíny, prvé cesty do vesmíru, prevratné fyzikálne objavy a… internet. V umení zahviezdili film a populárna hudba, médiá sa stali jedným z najskloňovanejších termínov. A komiks tam niekde je. Cítite to?

Tie čudné príbehy aj ne-príbehy, ktoré sa zavŕtajú do podvedomia a snažia sa tam aspoň trošku urobiť „bordel“. Alebo práve naopak – upratať? Obrazy také

odpudivé,

nepochopiteľné,

absurdné,

neslušné,

podzemné,

temné,

choré,

subverzívne,

erotické,

lacné,

naivné,

podvratné,

nekorektné,

trápne.

Niekedy zobrazujú to, čo nechcú ukázať iné žánre. Inokedy na zobrazenie toho podstatného nemajú iné žánre výrazové prostriedky. Niekedy sú bravúrne nakreslené, inokedy skratkovité a abstraktné. Špecifická stavba komiksu mu predurčuje byť autentickým médiom, ktoré je ťažko preložiteľné do iného formátu. Bez komiksu nie je úplné poznanie spojenia človeka a mesta, metropolisu. Novodobý komiks vznikol v meste a pre mesto, jeho hrdinovia mesto milujú aj neznášajú, bránia ho a snažia sa z neho uniknúť. Kto má pred očami obrazy, ktoré vytvára veľké mesto a neustála prítomnosť ľudí, môže lepšie pochopiť komiks a jeho rôznorodé témy. Autori komiksov nie vždy rozprávajú hrdinské príbehy, hovoria aj o všednom dni, o vzťahoch medzi ľuďmi, a hoci hrdinami môžu byť akékoľvek nehumanoidné postavy, zámer je vždy podobný – ide o človeka, ktorý hľadá svoje hranice a o jeho fantáziu.

O komikse sa dnes píšu akademické práce a svetové univerzity dávajú možnosť zapísať sa na komiksové štúdiá. Najvzdelanejšími sú, ako vždy, fanúšikovia a zberatelia, ktorí prehľadávajú zdroje klasických i nových komiksov v syzifovskej snahe dosiahnuť ultimátnu zbierku, či mať informácie o každej čerstvej novinke. No stále im to niekto kazí – našťastie, tak ako vydavatelia OKOMIX-u – a tvorí nové komiksy, vydáva antológie, či re-edície starších komiksov. Vy nemusíte byť akademici, fanúšikovia ani zberatelia, aby ste sa mohli poriadne zahĺbiť do tohto výberu komiksových experimentov slovenských autorov. Hlavne pri listovaní nezabudnite, že komiks je milované dieťa starého dvadsiateho storočia, ktoré už pred nami prijalo za hrdinov tie najrôznejšie bytosti, aké sa kedy vyskytli v tomto vesmíre. Veselé čítanie!

Mariša

medzi Rigou a San Franciscom v novembri 2012