Right menu


Hans Küng: Katolícka cirkev

Hans Küng patrí medzi najznámejších predstaviteľov liberálneho katolicizmu, aktívne sa podieľal na reformnom Druhom vatikánskom koncile, od sedemdesiatych rokov je známy ako kritik vládnucich katolíckych kruhov a tradicionalizmu. (vychádza 15. júla)

Jeden z najvýznamnejších katolíckych teológov súčasnosti hneď v úvode otvorene priznáva, že tieto dejiny píše ako človek stojaci na strane obetí a tých, ktorí už počas svojho života považovali niektoré praktiky cirkvi za nekresťanské a kritizovali ich.

Sleduje vývoj od raného učenia Krista, rozpráva príbehy veľkých postáv cirkevných dejín, ale aj mocenských zvratov, rozkolov a omylov. Rozlišuje medzi tým, čo je v katolíckej cirkvi univerzálne a nadčasové a tým, čo je len výsledkom rôznych záujmov. Budúcnosť vidí v ekumenizme a prehodnotení niektorých nesprávnych rozhodnutí.

Za príčinu moderného úpadku katolíckej cirkvi považuje jej uzavretosť a neschopnosť konštruktívne reagovať na nové myšlienky a spoločenské fenomény. Rozpory s oficiálnou katolíckou vieroukou viedli k tomu, že mu odobrali povolenie vyučovať katolícku teológiu. V reakcii na to začal vyučovať ekumenickú teológiu a v deväťdesiatych rokoch založil inštitút Weltethos, ktorý hľadá porozumenie medzi svetovými náboženstvami.

Recenzie:

Dejiny katolíckej cirkvi a neomylnosti podľa Hansa Künga

Kungov okrúhly štvorec

Kníhkupectvá:Panta Rhei, Martinus, Gorila, Artforum

Titul: Katolícka cirkev

Podtitul: Stručné dejiny

Autor: Hans Küng

Preklad: Oto Havrila

Rozmer: 140 x 210 x 26 mm

Počet strán: 256

Väzba: pevná

ISBN 978-80-89594-99-3

Odporúčaná cena: 12.95 eur

Kniha vychádza: 15. júla 2013

Veľkoobchodná distribúcia: Partner Technic

Úvod: Katolícka cirkev v konflikte (úryvok)

Ako autor Katolíckej cirkvi chcem hneď na začiatku celkom otvorene povedať, že napriek všetkým svojim skúsenostiam s tým, aký nemilosrdný vie byť rímsky systém, dodnes zostala mojím duchovným domovom katolícka cirkev, toto spoločenstvo veriacich. To sa odráža aj v tejto knihe. Dejiny katolíckej cirkvi sa, pravdaže, dajú vyrozprávať aj inakším spôsobom. Tieto dejiny môžu nestranne opísať odborníci na náboženstvo alebo historici, ktorých sa to osobne netýka. Alebo ich môže opísať hermeneutický filozof či teológ, ktorý im chce porozumieť a pre ktorého všetkému porozumieť znamená aj všetko odpustiť. Ja som však napísal tieto dejiny ako človek, ktorý je na nich zainteresovaný. (pokračovanie v prílohe)

kung_ukazka.pdf 74,57 kB

Recenzia v Historickej revue