Right menu


Hans Küng: Žena v kresťanstve

Kniha liberálneho teológa o tom, ako sa ženy dostali z centra cirkvi na jej okraj. Hans Küng sleduje aktivity žien od počiatku kresťanstva, cez stredovek a reformáciu až po súčasnosť, pričom zrejme najprekvapivejšie sú pasáže venované ranej cirkvi.

Dostupné aj ako e-kniha

Venuje sa témam ako sú kňazstvo, manželstvo či cirkevná politika v oblasti sexuality. Ženy boli medzi Kristovými učeníkmi aj prorokmi, ich postavenie sa radikálne zmenilo v stredoveku, čo v rôznych formách pretrváva dodnes.

Ako dokazuje autor, cirkev si na tieto obmedzenia našla rôzne sofi stikované vysvetlenia, z historického hľadiska sa však pre ne veľmi ťažko hľadá opora. Predpovedá, že súčasná cirkev nemá inú možnosť ako uznať rovnoprávnosť žien. Podľa ekumenickej paradigmy, ktorú vyznáva, sa bude postavenie žien v cirkevnom spoločenstve v nasledujúcom období už iba posilňovať.

Hans Küng (1928) je pôvodom švajčiarsky teológ, katolícky kňaz a autor viacerých kníh, hlási sa k myšlienke svetového étosu a medzináboženskej tolerancie. Patrí medzi najznámejších a najkontroverznejších predstaviteľov liberálneho katolicizmu, od sedemdesiatych rokov je známy ako kritik vládnucich katolíckych kruhov a tradicionalizmu. Vinu za Veľkú schizmu aj reformačné rozštiepenie cirkvi pripisuje najmä rímskej strane. V knihe Neomylný? z roku 1970 ako prvý významnejší katolícky teológ v dvadsiatom storočí spochybnil neomylnosť pápeža, ktorá je z veľkej časti postavená na falošných dokumentoch. Rozpory s oficiálnou katolíckou vieroukou viedli k tomu, že mu odobrali povolenie vyučovať katolícku teológiu. V reakcii na to začal vyučovať ekumenickú teológiu a v deväťdesiatych rokoch založil inštitút Weltethos, ktorý hľadá porozumenie medzi svetovými náboženstvami.

V polovici šesťdesiatych rokov sa aktívne podieľal na Druhom vatikánskom koncile, kde sa stretol s Josephom Ratzingerom, v tom čase reformne naladeným teológom. Ich názory sa však časom vzdialili a vzťahy skomplikovali. Za príčinu moderného úpadku katolíckej cirkvi považuje jej uzavretosť a neschopnosť konštruktívne reagovať na nové myšlienky a spoločenské fenomény. Bol veľmi kritický k Jánovi Pavlovi II., ktorý podľa neho zradil myšlienky koncilu, rovnako k jeho nasledovníkovi Benediktovi XVI., ktorému svojho času pomohol v jeho teologickej kariére, keď ho pozval na univerzitu v Tübingene. Nepáčila sa mu jeho ústretovosť voči krajnej náboženskej pravici, podľa Künga opustil princípy skutočného ekumenizmu a usiloval sa o obnovu rímskeho impéria. V novom pápežovi vidí nádej a očakáva, že „nebude pokračovať v línii dvoch pápežov z Poľska a Nemecka.”

Recenzie

Kedy sa už kresťanstvo ospravedlní ženám?

Ježišovi bolo pri ženách dobre

Kníhkupectvá: Panta Rhei, Martinus, Gorila, artforum, abc knihy

Autor: Hans Küng

Titul: Žena v kresťanstve

Originálny názov: Die Frau im Christentum

Preklad: Mária Vargová

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 14 x 21 cm

Počet strán: 152

Väzba: Pevná

ISBN 978-80-8159-102-0

Odporúčaná cena: 11.95 eur

Vychádza 27. novembra 2014

Ďalšie knihy od autora: Katolícka cirkev - stručné dejiny