Right menu


Ivan Kamenec: Po stopách tragédie

Kniha slovenského historika Ivana Kamenca popisuje deštrukciu židovskej komunity na Slovensku počas holokaustu. Zaoberá sa vznikom a vývinom protižidovských rasových zákonov v období rokov 1939 až 1945, getoizáciou a deportáciami. (vychádza 22. septembra)

Táto dôkladná a komplexná historická štúdia je otvoreným protestom proti násilníckemu pošliapaniu občianskych a ľudských práv. Na svoje prvé vydanie si musela počkať celých dvadsať rokov. Na začiatku normalizácie ju totiž odmietli preto, lebo údajne nebolo žiaduce zaoberať sa tzv. negatívnymi témami zo štátnym a národných dejín, prípadne prácu onálepkovali ako nemarxistickú.

Priekopnícka historická kniha o holokauste na Slovensku vychádza v novom rozšírenom vydaní po tridsiatich rokoch od prvého vydania, je doplnená o nový úvod a kapitolu o formách židovského odboja.

O autorovi

Ivan Kamenec (1938) sa narodil v Nitre, vyštudoval históriu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1969 pôsobí na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí a na vojnovú Slovenskú republiku. Okrem iných publikácií napísal knihy Po stopách tragédie a Tragédia politika, kňaza a človeka.

Autor: Ivan Kamenec

Názov: Po stopách tragédie

Vydavateľstvo: Premedia

Edícia: Labyrint

Rozmer: 150 x 230 mm

Počet strán: 296

Väzba: tvrdá

ISBN ISBN 978-80-8159-188-4

Odporúčaná cena: 15.95 eur

Kniha vychádza: 22. septembra 2020

Kníhkupectvá:Panta Rhei, Martinus,Gorila, Artforum