Right menu


Søren Kierkegaard: Choroba na smrť

Kierkegaardova kniha o zúfalstve chce čitateľovi zasiahnuť do života. Chce sa ho dotknúť na citlivom mieste, vyrušiť a vyprovokovať ho. Kierkegaard pred­stavuje zúfalstvo ako chorobu ducha a tvrdí, že je oveľa rozšírenejšie, než si bežne myslíme. Zúfalstvo je stav vnútornej nerovnováhy a nezmyselnos­ti, je to stav, v ktorom človek nie je sám sebou. (vychádza 14. decembra)

Vlastné zúfalstvo si často neuve­domujeme, utekáme pred ním a tvárime sa, že neexistuje. Lenže zúfalstvo je prítomné, niekedy v menšej, inokedy vo väčšej miere. Iba výnimočne sa stáva, že človek vôbec nie je zúfalý a dosiahol stav vnútornej rovnováhy a sebaprijatia.

Kierkegaard predstavuje široké spek­trum podôb zúfalstva: ukazuje, ako človek nechce byť sám sebou alebo ako chce byť sám sebou nezmyselným spôsobom. Ukazuje, ako nás ničí naša povrchnosť, rojčenie, strach, úzkoprsosť, uzavretosť či vzdor. Vykresľuje komické i démonické podoby zúfalstva. Zúfalstvo však môže človeku aj pomôcť. Vďaka nemu môže odhaliť to, kým je, spoznať svoju duchovnú vznešenosť. Priznať si vlastné zúfalstvo je prvým krokom k tomu, aby sme sa mu vzopreli a pre­konali ho. Kierkegaardova kniha bola preložená do mnohých jazykov a zaz­namenala svetový ohlas, veľký úspech mala napríklad v Nemecku, USA a Japonsku.

Kniha o zúfalstve v každom z nás

Autor: Søren Kierkegaard

Titul: Choroba na smrť

Preklad: Peter Šajda

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 13 x 21 cm

Počet strán: 164

Väzba: Brožovaná

ISBN 978-80-8159-671-1

Odporúčaná cena: 10,50 eur

Vychádza: 14. novembra 2018

Kníhkupectvá: Panta Rhei, Martinus, Gorila, Artforum