Right menu


Walter Nigg: Kniha kacírov

Kniha kacírov je fascinujúcim rozprávaním o premene vážnych a veľkých hľadačov pravdy na kacírov. Jej postavy sú konštitutívne a inšpirujúce nielen pre dejiny cirkví, ale patria aj do veľkých európskych dejín. Walter Nigg si z mnohých osobností vybral tie, ktoré zvlášť zreteľne ukazujú, že heretici konali z najhlbšieho presvedčenia a vo vedomí, že ide o život. (vychádza 21. novembra)

Osudy Origena, Majstra Eckhardta, Husa, Luthera, Spinozu, Pascala, Bruna, Lessinga, Tolstého a mnohých ďalších sa v knihe objavujú v empaticky mäkkom, detaily vykresľujúcom svetle.

Autor napriek svojej obdivuhodnej erudícii podáva ich príbehy v nečakane prístupnej podobe. Ponúka čitateľom napínavé pohľady do zákulisia životných zvratov veľkých dejinných postáv. Miestami môžeme nadobudnúť dojem, že držíme v rukách román, hoci jeho kapitoly nemusíme nevyhnutne čítať po poradí.

Deliaca čiara medzi svätcom a kacírom bola v dejinách často na nerozoznanie tenká a z knihy je zrejmé, že odpoveď na otázku, či niekto je, alebo nie je kacír, často závisí len od dátumu, kedy sa otázka objaví.

Nezatracujte kacírov

Kacíri ako stroskotaní svätci

O autorovi

Walter Nigg (1903 – 1988), reformovaný teológ a spisovateľ, patrí k najvýraznejším postavám švajčiarskych duchovných a kultúrnych dejín XX. storočia. Narodil sa v Luzerne. Na univerzitách v Göttingene a v Lipsku študoval filozofiu a teológiu. V štúdiách pokračoval v Zürichu, kde sa neskôr stal profesorom cirkevných dejín. Popri svojej akademickej kariére pôsobil aj ako protestantský farár v zürišskom Dänikone.

Walter Nigg venoval väčšinu svojej spisovateľskej činnosti životopisom svätcov. Jeho ťažisková kniha Veľkí svätci patrí k majstrovským dielam rozprávačského umenia a Kniha kacírov zasa k najpozoruhodnejšej práci z tejto oblasti. Podľa jeho presvedčenia boli totiž kacíri „stroskotanými svätcami“ a chápal ich ako korektív k cirkvi.

Svojím dôkladným výskumom a výnimočným spracovaním katolíckej tematiky svätých ako aj svojou hlbokou reflexiou ortodoxných Rozprávaní ruského pútnika (Pútnikov návrat) výrazne prispel k ekumenickému zbližovaniu kresťanských konfesií.

Diela Waltera Nigga tvoria akúsi panorámu európskych duchovných a kultúrnych dejín. Popri veľkých postavách cirkevných dejín spracoval s výnimočnou virtuozitou aj portréty výtvarníkov, básnikov či filozofov. Už ako mladý študent filozofie intenzívne vnímal význam a dosah aj takých autorov ako boli Sergej Bulgakov či Pavel Florenskij. Tak jeho diela ako aj jeho prednášková činnosť boli dôkazom nezvyčajne rozhľadeného a otvoreného ducha dvadsiateho storočia.

Autor: Walter Nigg

Titul: Kniha kacírov

Pôvodný názov: Das Buch der Ketzer

Preklad: Mária Vargová

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 16 x 23,5 cm

Počet strán: 448

Väzba: Pevná

ISBN 978-80-8159-614-8

Odporúčaná cena: 24.95 eur

Vychádza: 21. novembra 2018

Kníhkupectvá:Panta Rhei, Martinus, Gorila, Artforum