Right menu


Anton Hruboň: Alexander Mach – Radikál z povolania

Pre jedných charizmatický rečník a apoštol prvého slovenského štátu v dejinách, pre druhých fašista, Hitlerova pravá ruka na Slovensku a architekt holokaustu slovenských Židov. Dá sa vôbec na Alexandra Macha, bývalého ministra vnútra, podpredsedu vlády, hlavného veliteľa Hlinkovej gardy a šéfa Úradu propagandy ľudáckeho režimu, pozrieť z viacerých uhlov pohľadu, alebo je pre súčasnú slovenskú spoločnosť výlučne pozitívnou alebo výlučne negatívnou metaforou ako donekonečna diskutovaný Jozef Tiso? (vychádza 21. novembra)

Dostupné aj ako e-kniha

Životopis od historika Antona Hruboňa, vychádzajúci z dlhoročného výskumu v slovenských, českých a nemeckých archívoch, sa pokúša predstaviť hlavného protagonistu knihy v celej šírke jeho dynamicky sa vyvíjajúcej osobnosti. Machov príbeh v piatich kapitolách zachytáva spletité osudy človeka a politika, ktoré akoby v kocke zhŕňali príbeh celej slovenskej spoločnosti v 20. storočí: zhmotňuje úsilie o vlastnú spoločenskú a národnú emancipáciu, pozitívnu i ničivú tvár nacionalizmu, zapálený entuziazmus za ideál, ale aj hrubé previnenie sa voči základným princípom kresťanskej a ľudskej morálky.

Anton Hruboň (*1989, Nitra) vyštudoval históriu na Fakulte humanitných vied (dnes Filozofická fakulta) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde na materskej Katedre histórie ukončil aj doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny. Od septembra 2015 prednáša na FF UMB. Absolvoval vedeckovýskumné pobyty na zahraničných akademických inštitúciách v Prahe, Ríme, Mníchove a Viedni.

Špecializuje sa na slovenské, československé a stredoeurópske dejiny 20. storočia s osobitným dôrazom na ich spoločensko-politické a kultúrne aspekty a na komparatívne dejiny európskeho fašizmu. Je autorom šiestich monografií, približne šesťdesiatich vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Bielorusku a Rusku, ako aj desiatok odborno-popularizačných článkov.

Recenzie

Alexander Mach bol srdcom fašista

Mach sa priatelil s bohému, Nemci mu príliš neverili

Dve knihy, ktoré tak chýbali

Architekt slovenského holokaustu

Úryvok

Alexander Mach už nepotrebuje odsúdenie. Jednak ho už raz legitímne odsúdil Národný súd a jednak to ani nie je úlohou historika. Preto je aj táto biografia v prvom rade o pátraní po odpovediach na otázky, čo Slovensku a Slovákom priniesol nacionalizmus jednej generácie, čo ľudí vedie k presvedčeniu, že národ je hodnotou nadovšetko, ako sa idealistický sen o „slovenskom Slovensku“ dokáže vymknúť z rúk, čo je to politická zodpovednosť a či mať vlastný štát skutočne znamená život, alebo či je to len klamlivý žalm nacionalistickej liturgie, ktorá sa ani v 21. storočí nedokáže vyšmyknúť z myšlienkového zovretia romantizmu prvej polovice 19. storočia.

Autor: Anton Hruboň

Titul: Alexander Mach

Podtitul: Radikál z povolania

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 17 x 24 cm

Počet strán: 440

Väzba: Pevná

ISBN 978-80-8159-667-4

Odporúčaná cena: 19.95 eur

Vychádza 21. novembra 2018

Kníhkupectvá:Panta Rhei, Martinus, Gorila. Artforum