Right menu


Aľa Rachmanovová: Mliekarka z Ottakringu

Tretí, záverečný diel denníkov, tentoraz z rokov 1925 až 1927. Vo Viedni dvadsiatych rokov sa manželský pár vykázaný z Ruska etabluje len s veľkou námahou. Krajina bojuje s povojnovou chudobou a prisťahovalcov nik nevíta s otvoreným náručím.

Ako prízraky z minulosti sa vynárajú čudesné postavy s ruským prízvukom.

Akademická dráha mladej matky je odsunutá na neurčito, akákoľvek intelektuálna činnosť ustu­puje do pozadia pred nutnosťou uživiť sa – práve v tom im má pomôcť malá mliekareň vo viedenskom Ottakringu.

Zatiaľ čo nám ruské denníky Rachmanovovej odkrývali sku­točnosti, ktoré Slovensko do takej miery nezasiahli (resp. až neskôr a menej živelne), z tretieho dielu denníkov ruskej spi­sovateľky na nás dýchne stará dobrá stredná Európa a všetko, čo k nej patrilo: čudáci, postavičky z nádvorí, deti vychová­vané ulicou, povaľači, špekulanti, emigranti a všadeprítomná bieda veľkého mesta čerstvo vzniknutej republiky, ktorá pre­hrala vojnu.

Aj do rakúskeho exilu však doliehajú smutné správy z Ruska. Niektoré vydania tohto dielu denníkov v nemčine ruské reálie skrátili, či dokonca vyhodili, slovenské vydanie vychádza v pôvodnej, neskrátenej verzii.

Mliekarka z Ottakringu je pokračovaním denníkov

Študenti, láska, Čeka a smrť(1916-1920)

a Manžel­stvá v červenej búrke (1920-1925).

ÚRYVOK:

6. február 1926

Spomenula som si na slová študenta Wojciechovského spred deviatich rokov. Nikdy som na ne nezabudla:

„Nuž teda, ja vám z celého srdca úprimne prajem, aby ste sa jedného pekného dňa – pre vás to však nebude pekný deň – ocitli v cudzom meste. Sama, chudobná, v roztrhaných šatách namiesto pekného kožucha. Prajem vám, aby ste nemali čo do úst vložiť, aby ste boli ďaleko od príbuzných a známych! A potom skúste hľadať slávika v srdciach blížnych! Uvidíte, či vám otvoria, ak zaklopete! Ľudia sú podliaci, gauneri a svine! Budú sa ľahostajne pozerať, ako ,so srdcom na dlani’ skapínate!“

Zvláštne, teraz sa mi vidí, že slová toho človeka, ktorý sa vtedy dobrovoľne zriekol života, boli prorocké. Bol presved­čený o ich pravdivosti. Sme v cudzej krajine, sme zle oblečení, sami, stratení v meste s mnohými ľuďmi, pre ktorých nič ne­znamenáme.

(...)

Recenzie

Mliekarka z Ottakringu (Knižná revue)

Kníhkupectvá: Panta Rhei, Martinus, Gorila, Artforum, Abc knihy

Autor: Aľa Rachmanovová

Titul: Mliekarka z Ottakringu

Podtitul: Denníky z rokov 1925 – 1927

Preklad: Zuzana Demjánová

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 145 x 235 x 24 mm

Počet strán: 264

Väzba: Mäkká

ISBN 978-80-8159-020-7

Odporúčaná cena: 12.95 eur

Veľkoobchodná distribúcia: Partner Technic

Kniha vychádza: 8. augusta 2013

Dlhšia ukážka z knihy o tom, ako si (ne)vybrať partnera