Right menu


Jakub Drábik: Fašizmus

Za fašistov už boli označení takmer všetci. Termíny „fašizmus“ a „fašista“ patria k najpoužívanejším termínom druhej polovice 20. storočia a okrem iného v našom slovníku plnia funkciu univerzálnej nadávky. Historik Jakub Drábik vo svojej knihe objasňuje, čo fašizmus v skutočnosti je, ako ho definovať, koho možno za fašistu označiť, ako sa fašizmus navonok prejavuje i čo z toho všetkého vyplýva. (vychádza 30. októbra)

Dostupné aj ako e-kniha

Rôzne národné mutácie fašizmu sa objavili v každej európskej krajine, milióny ľudí fašistov volili v slobodných a demokratických voľbách. Mnohým sa zdala fašistická vízia a sľubovaný nový poriadok lákavé. Nedokázali rozkódovať nevyhnutne genocídnu podstatu fašizmu. Prvá veľká kniha svojho druhu v slovenskom jazyku vysvetľuje dôležité pojmy aj konkrétne prejavy fašizmu.

Objasňuje motivácie a ideológiu fašistov a vysvetľuje, ako je možné, že milióny ľudí vábeniu fašizmu podľahli a žili, poslúchali, pracovali, obetovali sa, bojovali a umierali v službách jednej z najzhubnejších ideológií ľudských dejín. Na príklade štyroch európskych krajín (Taliansko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Československo) ukazuje, ako fungovali historické fašistické hnutia a režimy a v rozsiahlej samostatnej kapitole vysvetľuje i peripetie a transformáciu fašizmu po druhej svetovej vojne až po dnešok.

O autorovi

Jakub Drábik (1986, Košice) vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Ústave svetových dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu (predovšetkým britského a českého fašizmu). V akademickom roku 2012/2013 pôsobil na Oxford Brookes University ako Visiting Research Scholar, kde na svojom výskume pracoval s prof. Rogerom Griffinom. Okrem toho absolvoval niekoľko študijných a výskumných pobytov vo Veľkej Británii, Nemecku, Poľsku a ďalších krajinách. Momentálne pôsobí na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a na Masarykovej univerzite v Brne. Je autorom monografií Mýtus o znovuzrození (2014) a Fašista (2017) a množstva odborných i vedecko-populárnych štúdií a článkov. Je členom International Association for Comparative Fascist Studies.

Recenzia

„Drábikova kniha reflektuje najnovší vývoj v komparatívnych štúdiách fašizmu, teóriách a chápaní špecifických hnutí, no je dôležitá tiež tým, že venuje značnú pozornosť aj povojnovému vývoju fašizmu.“

Roger Griffin

Tiso nebol fašista, Kotleba jednoznačne je

Fašizmus je kniha, ktorá u nás chýbala

Rozhovor pre Rádio FM

Fašisti v sebe živia martýrstvo, považujú sa za Ježišov súčasnosti

Autor: Jakub Drábik

Titul: Fašizmus

Vydavateľ: Premedia

Rozmer: 17 x 24 cm

Počet strán: 648

Väzba: Pevná

ISBN 978-80-8159-781-7

Odporúčaná cena: 24,90 eur

Vychádza 30. októbra 2019

Kníhkupectvá:Panta Rhei, Martinus, Gorila, Artforum